CzechTrade Slovensky

Kŕmna pšenica

Tel.: +420 469 813 116
Fax: +420 465 473 237

www.zevun.cz
E-mail: zevun@zevun.cz

Významnú časť nášho sortimentu predstavuje kŕmna pšenica. Kŕmna pšenica slúži ako potrava pre domáce a hospodárske zvieratá. Výhodou kŕmnej pšenice je vysoká výživová hodnota, jednoduchá skladovateľnosť a pomerne dlhá trvanlivosť.

Sídlo spoločnosti:

ZEVUN, s.r.o.
Dolní 222
Choceň
565 01

Česká republika
ZEVUN, s.r.o.

Produkty

Poľnohospodárske komodity, Kŕmna pšenica, Sójový šrot