CzechTrade Slovensky

Likvidácia nebezpečného odpadu

Tel.: +420 547 228 242
Fax: +420 547 228 242

www.adc-sluzby.cz
E-mail: info@adcsluzby.cz

Spracovanie odpadov i nebezpečných, nakladanie s odpadmi, likvidácia nebezpečného odpadu ( priemyslový, zdravotnícky, plasty a podobne ). Likvidácia nebezpečného odpadu - triedený, netriedený, znečistený chemicky. Recyklácia riedidiel a rozpúšťadiel.

Sídlo spoločnosti:

ADC služby, s.r.o.
Veslařská 25
Brno
637 00

Česká republika
ADC služby, s.r.o.

Produkty

Recyklacia-regeneracia riedidiel, Predaj recyklovaného acetónu, Výkup a likvidácia olejov, Likvidácia nebezpečného odpadu