CzechTrade Slovensky

Korenie

Tel.: +420 315 624 231
Fax: +420 315 621 963

www.benkor.cz
E-mail: benkor@benkor.cz

Vyrábame približne 150 druhov korenia. Vyrábané korenie možno využiť pre konzerváciu potravín v domácnostiach a to i vo variante pre diabetikov. Suroviny pre korenie sú predovšetkým z tuzemských zdrojov z lokalít ekologicky čistých.

Sídlo spoločnosti:

BENKOR s.r.o.
B E N K O R s.r.o.
Mělnická Vrutice 72
Velký Borek
277 31

Česká republika
BENKOR s.r.o.

Produkty

Sušené bylinky, Zdravá výživa, Nakladacie prípravky, Korenie