CzechTrade Slovensky

Prenájom notebookov

Tel.: +420 548 424 910
Fax: +420 x

pronajem.device.cz
prodej.cz@simsmm.com

Krátkodobý prenájom notebookov na školenie, prenájom notebookov na prezentáciu na veľtrhu, prenájom notebookov podľa požiadaviek zákazníka. Prenájom notebokov na dobu 1 deň až 12 mesiacov.

Sídlo spoločnosti:

Sims Recycling Solutions, s.r.o.
Hviezdoslavova 53c
Brno - Slatina
627 00

Česká republika
Sims Recycling Solutions, s.r.o.

Produkty

Predaj notebookov, Prenájom notebookov