CzechTrade Slovensky

XYLENSULFONAN SODNÝ

Tel.: +420 417 813 111
Fax: +420 417 532 560

www.enaspol.eu
E-mail: enaspol@enaspol.cz

Xylensulfonan sodný je hydrotropná látka slúžiaca ako väzbové činidlo, modifikátor viskozity, prostriedok pre zvýšenie rozpustnosti (solubilizátor) a znižovanie bodu zákalu v tekutých čistiacich, umývacích a pracích prostriedkoch, odstraňovačoch vosku, atď.

Sídlo spoločnosti:

Enaspol a.s.
Velvěty 79
Teplice 1
415 01

Česká republika
Enaspol a.s.

Produkty

Alfa-olefin (C14-16) sulfonát sódny, XYLENSULFONAN SODNÝ, 2-ETYLHEXYLSULFÁT SODNÝ, TEA LAURYLSULFÁT, OKTYLSULFÁT SODNÝ, Alkylsulfát C12-18 sodný, KOKAMID MEA, Cokamid DEA, Decylsulfát sódny, ALKYLSULFÁT C8-10 SODNÝ, Kumensulfonan sódny, Lauryl dimethylamín oxid, Lineárna alkylbenzensulfonová kyselina - LABSA, Stekucovače sadry, Penidlá pre sadrokartón, Prevzdušňovače betónu, Superplastifikátory betónu, Lauryl sulfát sódny - SLS, Lauryl ether sulfát sódny - SLES, Tenzidy, Dispergátory farbív