CzechTrade Slovensky

ENVITES, spol. s r.o.

Tel.: +420 547 429 211
Fax: +420 547 429 212

www.envites.cz
E-mail: info@envites.cz

Dodáme technologické celky na úpravu a čistenie vôd, výrobu pitnej vody a vody pre priemysel. Ďalej sa špecializujeme na distribúciu zariadení pre sedimentáciu, pieskovú filtráciu, tlakovú filtráciu kvapalín, zahusťovanie, odvodňovanie a sušenie kalov.

Sídlo spoločnosti: ENVITES, spol. s r.o.

ENVITES, spol. s r.o.
Vídeňská 117b
Brno
619 00

Česká republika

Produkty ENVITES, spol. s r.o.:

Čírenie vody
Čírenie vody je základný proces pre odstránenie rôznych foriem znečistenia vôd. Ponúkame technológiu čírenia vody pre ...

Kalolis
Kalolis je zariadenie určené predovšetkým na tlakovú filtráciu a odvodňovanie kalov z priemyselných a komunálnych ...

Čistenie odpadovej vody
Ponúkame kompletné čistenie odpadovej vody, ktoré zahrňuje poradenstvo, analýzu aktuálneho stavu, vykonanie skúšok, ...

Výroba pitnej vody
Jednou z popredných činností spoločnosti Envites je výroba pitnej vody procesmi fyzikálne chemického zrážania a ...

Priemyselná piesková filtrácia
Naša spoločnosť vyrába zariadenia do oblasti priemyselná piesková filtrácia. Vyrábame pieskové filtre otvorené, ...

ENVITES, spol. s r.o. ENVITES, spol. s r.o. ENVITES, spol. s r.o. ENVITES, spol. s r.o. ENVITES, spol. s r.o.