CzechTrade Slovensky

FLOMAG s.r.o.

Tel.: +420 541 212 539
Fax: +420 549 240 356
GSM: +420 603 828 705

www.flomag.cz
E-mail: info@flomag.cz

Tradičný český výrobca magneticko-indukčných prietokomerov pre vodárenstvo, zavlažovanie, čistiarne odpadových vôd, cukrovary, pivovary, chemický a potravinársky priemysel. Vyrábame ultrazvukové hladinomery pre meranie v otvorených i uzavretých zásobníkoch.

Sídlo spoločnosti: FLOMAG s.r.o.

FLOMAG s.r.o.
V Aleji 20
Brno
620 00

Česká republika

Produkty FLOMAG s.r.o.:

Priemyselné vodomery výroba
Vyrábame priemyselné vodomery ako FLOMAG 3000. Sú to presné priemyselné vodomery s obojsmerným meradlom objemového ...

Magneticko indukčný prietokomer
Indukčný prietokomer FLOMAG 3000 je presné, obojsmerné meradlo objemového prietoku vodivých kvapalín v uzavretom ...

FLOMAG s.r.o. FLOMAG s.r.o.