CzechTrade Slovensky

Prístupové systémy

Tel.: +420 548 538 512
Fax: +420 548 226 313

www.identcode.cz
mail@identcode.cz

Ponúkame prístupové systémy, ktoré sa podľa počtu zamestnancov a rozsiahlosti inštalácie delia do dvoch kategórií. Kompaktné prístupové systémy Seabox pre malé organizácie a firmy do 300 zamestnancov, kde pre evidenciu vstupu/výstupu slúži iba jeden vchod.

Sídlo spoločnosti:

Identcode s.r.o.
Mošnova 4
Brno
615 00

Česká republika
Identcode s.r.o.

Produkty

Platobné automaty, Prístupové systémy, Priemyselné dátové terminály, 2D priemyselné snímače čiarového kódu