CzechTrade Slovensky

JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o

Tel.: +420 318 692 251
Fax: +420 318 692 251
GSM: +420 721 886 885

internet: www.jinova.cz
E-mail: jinova@jinova.cz

Vyrábame a predávame trezory. Doprava a sťahovanie ťažkých bremien. Ponúkame likvidáciu, repasovanie a predaj použitých trezorov. Opravy a servis. Renovácie historických trezorov. Odborná skartácia dokumentov ( vrátane utajovaných ). 1. České múzeum trezorov.

Sídlo spoločnosti: JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o

JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o
Brigádnická 336
Jince
262 23

Česká republika

Produkty JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o:

Trezory
Vyrábame a predávame trezory všetkých bezpečnostných tried a použitia v štandardných veľkostiach. Trezory pre uloženie ...

JINOVA ČESKÉ TREZORY s.r.o