CzechTrade Slovensky

Kontajnery na zákazku

Tel.: +420 571 425 501
Fax: +420 571 425 504

www.kovar.eu
E-mail: mail@kovar.eu

Vyrábame kontajnery na zákazku, ktoré majú rôzne priemyselné využitie. Jedná sa hlavne o špeciálne kontajnery vyrobené na mieru, ktoré slúžia na umiestnenie napríklad prúdových generátorov, nádrží, rozvodných skríň a iného vybavenia.

Sídlo spoločnosti:

KOVAR a.s.
Leskovec 212
Valašská Polanka
756 11

Česká republika
KOVAR a.s.

Produkty

Kontajnery na zákazku, Špeciálne kontajnery, Prestavby kontajnerov, Offshore kontajnery, Oceľové kontajnery, Technologické kontajnery