CzechTrade Slovensky

Oceľové kontajnery

Tel.: +420 571 425 501
Fax: +420 571 425 504

www.kovar.eu
E-mail: mail@kovar.eu

S ohľadom na statické možnosti použitých materiálov a dopravu vyrobíme oceľové kontajnery najrôznejších rozmerov. Oceľové kontajnery majú rôznorodé priemyslové využitie. Oceľové kontajnery sú vhodné pre skladovanie rôznych druhov materiálov a zariadení.

Sídlo spoločnosti:

KOVAR a.s.
Leskovec 212
Valašská Polanka
756 11

Česká republika
KOVAR a.s.

Produkty

Kontajnery na zákazku, Špeciálne kontajnery, Prestavby kontajnerov, Offshore kontajnery, Oceľové kontajnery, Technologické kontajnery