CzechTrade Slovensky

Výkovky

Tel.: +420 571 492 321
Fax: +420 571 442 369
GSM: +420 774 767 903

www.inpo-cz.cz
E-mail: info@inpo-cz.cz

Vyrábame a dodávame výkovky priamym výrobcom i ich subdodávateľom. Výkovky vyrábame v rozmedzí od pol kilogramu do 12 kilogramov. Viac ako 60% našej produkcie dodávame na nemecký trh.

Sídlo spoločnosti:

INPO, spol. s r.o., Kovárna Hošťálková
INPO, spol. s r.o.
Hošťálková 203
Hošťálková
756 22

Česká republika
INPO, spol. s r.o., Kovárna Hošťálková

Produkty

Výkovky, Zápustkové výkovky