CzechTrade Slovensky

Rotačné sito

Tel.: +420 774 052 410
GSM: +420 774 052 410

mabara.cz
E-mail: mabara@seznam.cz

Spoločnosť MaBara vyrába rotačné sito, ktoré sa využíva na mechanické predčistenie odpadovej vody. Rotačné sito je vybavené dvoma kartáčmi, ktoré otierajú sito a zachytené zhrabky separujú do násypky. Riadenie chodu je plne automatické.

Sídlo spoločnosti:

MaBara, s.r.o.
Javorová 3726/1
Hodonín
695 01

Česká republika
MaBara, s.r.o.

Produkty

Mobilné zdvíhacie zariadenie, Česlicové koše, Flotátor, Rotačné sito, Flotačné jednotky