CzechTrade Slovensky

Sklárske horáky

Tel.: +420 571 620 408
Fax: +420 571 620 408

www.sreich.cz
E-mail: petr.bajgar@nedform.cz

Vyrábame sklárske horáky pre rozličné spôsoby výroby a tvarovania skla. Sklárske horáky a obecne horáky sú jedným z našich hlavných výrobných artiklov. Väčšina našich sklárskych horákov je určená pre spaľovanie zemného plynu, vzduchu, propán-butánu a ich zmesí.

Sídlo spoločnosti:

NEDFORM s.r.o.
Hranická 20
Valašské Meziříčí
757 01

Česká republika
NEDFORM s.r.o.

Produkty

Sklárske horáky, Laboratórne prístroje a príslušenstvo, Detekcia plynov a pár, Sklárske formy