CzechTrade Slovensky

Tavený živočíšny tuk

Tel.: +420 325 531 111
Fax: +420 325 532 430
GSM: +420 602 390 304

www.pepito.cz
pepito@pepito.cz

Tavený živočíšny tuk je naším finálnym produktom. Materiál, ktorý sa u nás spracováva, pochádza z veľkovýrobní mäsa a porážok zvierat určených k ľudskej konzumácii. Preto ako tento surový tuk tak i tavený živočíšny tuk podlieha prísnej veterinárnej kontrole.

Sídlo spoločnosti:

PEPITO s.r.o.
Lada 292
Nymburk
288 02

Česká republika
PEPITO s.r.o.

Produkty

Výroba živočíšneho tuku, Tukové surovina, Sušená mäsová múčka, Tavený živočíšny tuk