CzechTrade Slovensky

Vysokotlakové čerpadlá na ostrek okují

Tel.: +420 581 661 111
Fax: +420 581 661 782

www.sigmapumpy.com
E-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Vysokotlakové trojplunžrové a päťplunžrové čerpadlá SIGMA vrátane príslušenstva, pohonu a ovládania pre ostrek okují. V spolupráci s našou dcérskou spoločnosťou sme schopní dodať ako nový ostrek okují tak modernizovať existujúci ostrek okují.

Sídlo spoločnosti:

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
Tovární 605
Hranice
753 01

Česká republika
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.

Produkty

Kooperačná výroba, Rotačné objemové čerpadlá, Ťažobné hydraulické čerpacie agregáty, Vysokotlakové čerpadlá pre ropné polia, Vysokotlakové čerpadlá na ostrek okují, Vysokotlakové čerpadlá pre závody na hnojivá, Vysokotlakové plunžrové a piestové čerpadlá, Domáce vodárne, Odstredivé čerpadlá, Priemyselné čerpadlá