CzechTrade Slovensky

Vysokotlakové čerpadlá pre závody na hnojivá

Tel.: +420 581 661 111
Fax: +420 581 661 782

www.sigmapumpy.com
E-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Vysokotlakové trojplunžrové a päťplunžrové čerpadlá vrátane príslušenstva, pohonu a ovládania na čerpanie čpavku, karbamátu a kondenzátu v závodoch na hnojivá. Čerpadlá rady PCX pre diferenčný tlak do 180 bar a prietok do 200 m3/h pre amoniak a do 120 m3/h pre karbamát.

Sídlo spoločnosti:

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
Tovární 605
Hranice
753 01

Česká republika
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.

Produkty

Kooperačná výroba, Rotačné objemové čerpadlá, Ťažobné hydraulické čerpacie agregáty, Vysokotlakové čerpadlá pre ropné polia, Vysokotlakové čerpadlá na ostrek okují, Vysokotlakové čerpadlá pre závody na hnojivá, Vysokotlakové plunžrové a piestové čerpadlá, Domáce vodárne, Odstredivé čerpadlá, Priemyselné čerpadlá