CzechTrade Slovensky

Led displeje

Tel.: +420 596 441 030
Fax: +420 596 440 930

www.sis-spektrum.cz
info@sis-spektrum.cz

Pre rozličné halové športy vyrábame led displeje: HD 22 T2, HDK 24 Pylon 24 sekúnd, HD 14 tenis a ďalšie. Vonkajšie displeje slúžia typicky k predávaniu informácií rozličného charakteru, napríklad údajov o teplote, znečištení ovzdušia, o programe kín či divadiel a ďalšie.

Sídlo spoločnosti:

SIS Spektrum, spol. s r.o.
Dělnická 46
Havířov - Suchá
735 64

Česká republika
SIS Spektrum, spol. s r.o.

Produkty

Veľkoplošné obrazovky, Videopanely, Led displeje, Časomiery, Led panely