CzechTrade Slovensky

Požiarne hadice

Tel.: +420 469 641 111
Fax: +420 469 641 133

www.technolenbojanov.cz
E-mail: m.kozel@technolenbojanov.cz

Vyrábame požiarne hadice niekedy označované tiež ako zásahové hadice. Okrem požiarnych hadíc vyrábame a dodávame aj športové hadice pre požiarne športy, hydrantové hadice a priemyselné hadice. Požiarne hadice sú certifikované podľa národných noriem.

Sídlo spoločnosti:

TECHNOLEN BOJANOV s.r.o.
Bojanov 20
Bojanov
538 26

Česká republika
TECHNOLEN BOJANOV s.r.o.

Produkty

Požiarne-športové hadice, Požiarne hadice