CzechTrade Slovensky

Pohony a komponenty Siemens

Tel.: +420 571 812 111
Fax: +420 571 413 200

www.tes.cz
E-mail: tes@tes.cz

Priemyselná automatizácia výrobných liniek, programovateľné automaty PLC, elektrické i mechanické súčasti, programovateľné terminály, panelové LCD a LED prístroje, frekvenčné meniče, snímače fyzikálnych veličín, napájacie zdroje.

Sídlo spoločnosti:

TES VSETÍN s. r. o.
Jiráskova 691
Vsetín
755 01

Česká republika
TES VSETÍN s. r. o.

Produkty

Servis a opravy elektromotorov, Priemyselná automatizácia, Servis a opravy pohonov a skúšobných stanovísk MEZ Vsetín a Mezservis Vsetín, Kooperačná výroba častí elektrických strojov, Generátory pre malé vodné elektrárne, Pohony a komponenty Siemens, Jednoúčelové stroje, Elektrické pohony, Výroba skúšobných stanovíšť, Synchrónne a asynchrónne motory, Výroba rozvádzačov nízkeho napätia, Synchrónne a asynchrónne generátory