CzechTrade Slovensky

Robotizované pracoviská

Tel.: +420 469 606 111
Fax: +420 469 606 140

www.tmt.cz
E-mail: info@tmt.cz

Vyrábame roboty na vyriešenie presnej a bezpečnej manipulácie s výrobkami, pre robotizované pracoviská. Pri nasadení týchto robotov dbáme na bezpečnosť celého pracoviska, i zamedzenie nežiadúceho vstupu osôb pri prevádzke linky.

Sídlo spoločnosti:

T M T spol. s r. o. Chrudim
Tovární 290
Chrudim
537 01

Česká republika
T M T spol. s r. o. Chrudim

Produkty

Robotizované pracoviská, Montážne linky, Dopravníkové linky, Dopravníky