CzechTrade Slovensky

VÚHŽ a.s.

Tel.: +420 558 601 111
Fax: +420 558 601 345

www.vuhz.cz
E-mail: vuhz@vuhz.cz

Naša zlieváreň vyrába odstredivo liate odliatky, napríklad: valce, krúžky, rúrky, armatúry. Naša válcovňa vyrába špeciálne, za tepla valcované oceľové profily. Divízia Strojáreň sa zaoberá výrobou zvarencov, strojov i dielov v oblasti všeobecného strojárenstva.

Sídlo spoločnosti: VÚHŽ a.s.

VÚHŽ a.s.
Dobrá 240
Dobrá
739 51

Česká republika

Produkty VÚHŽ a.s.:

Elektromagnetické hladinomery
Vyrábame elektromagnetické hladinomery pre meranie úrovne tekutej ocele v kryštalizátore kontiliatia. Elektromagnetické ...

Jednoúčelové stroje
VÚHŽ vyrába jednoúčelové stroje ako vlastnej konštrukcie, tak aj na základe výkresovej dokumentácie od zákazníkov. ...

Špeciálne profily
Za tepla valcované špeciálne profily vyrábame z konštrukčných, nástrojových alebo nerezových ocelí, neželezných kovov v ...

Odstredivo liate odliatky
Odstredivo liate odliatky vyrábame z nehrdzavejúcich ocelí, špeciálnych liatin, legovaných materiálov i neželezných ...

Nástrojáreň
Nástrojáreň VÚHŽ sa zameriava na výrobu nástrojov, foriem, presných strojných dielov a jednoúčelových strojov. V rámci ...

Povlakovanie nástrojov technológiou PVD, PACVD a CVD
Povlakovanie nástrojov, foriem a strojných dielov technológiami PVD, PACVD a CVD. Špecializujeme sa najmä na ...

Materiálové testy
Jednou z aktivít spoločnosti VÚHŽ sú materiálové testy, ktoré prebiehajú formou ako bežného, tak aj expertízneho ...

Anodizácia AMS 2488
Umožňujeme nízko až stredne objemovú kapacitu dodávok povrchovej úpravy vybraných zliatín neželezných kovov, ...

VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s. VÚHŽ a.s.