CzechTrade Slovensky

Povlakovanie nástrojov technológiou PVD, PACVD a CVD

Tel.: +420 558 601 111
Fax: +420 558 601 345

www.vuhz.cz
E-mail: vuhz@vuhz.cz

Povlakovanie nástrojov, foriem a strojných dielov technológiami PVD, PACVD a CVD. Špecializujeme sa najmä na povlakovanie nástrojov pre spracovanie neželezných kovov, plastov a gumy, tvárnenie ocele, obrábanie kovov aj konečných výrobkov.

Sídlo spoločnosti:

VÚHŽ a.s.
Dobrá 240
Dobrá
739 51

Česká republika
VÚHŽ a.s.

Produkty

Materiálové testy, Anodizácia AMS 2488, Jednoúčelové stroje, Nástrojáreň, Povlakovanie nástrojov technológiou PVD, PACVD a CVD, Elektromagnetické hladinomery, Špeciálne profily, Odstredivo liate odliatky