CzechTrade Slovensky

Liečivé rastliny

Tel.: +420 383 382 364
Fax: +420 383 381 155

www.bylinymikes.cz
p.mikes@bylinymikes.cz

Liečivé rastliny a kvalita ich spracovania je už tradičná činnosť našej spoločnosti. Liečivé rastliny sú spracovávané kvalifikovaným personálom, kvalita je zabezpečená certifikovaným systémom HACCP a laboratórnymi atestami.

Sídlo spoločnosti:

BYLINY Mikeš s.r.o.
Číčenice 114
Číčenice
387 71

Česká republika
BYLINY Mikeš s.r.o.

Produkty

Aromatické rastliny, Liečivé rastliny, Byliny