CzechTrade Slovensky

Vozidlový komunikátor

Tel.: +420 491 446 611

www.levelna.com
level@levelna.cz

Vozidlový komunikátor je unikátny GSM, GPS komunikačná jednotka, ktorá slúži na monitorovanie a zabezpečenie vozidiel. Vozidlový komunikátor jee určený pre skrytú montáž vo vozidle, kde monitoruje.

Sídlo spoločnosti:

LEVEL, s. r. o.
Plhovská 1997
Náchod
547 01

Česká republika
LEVEL, s. r. o.

Produkty

Personal Tracker, Vozidlový komunikátor, GPS monitoring železničných vagónov, GPS monitoring kontajnerov, GPS Monitoring a zabezpečenie vozidiel