CzechTrade Slovensky

Platobné automaty

Tel.: +420 548 538 512
Fax: +420 548 226 313

www.identcode.cz
mail@identcode.cz

Identcode ponúka platobné automaty pre vyberanie poplatkov, samoobslužný predaj tovaru, ale aj pre najrôznejšie iné aplikácie. Tieto platobné automaty dokážeme prispôsobiť na základe požiadaviek zákazníka pre použitie v akomkoľvek inom systéme pre ľubovoľnú menu.

Sídlo spoločnosti:

Identcode s.r.o.
Mošnova 4
Brno
615 00

Česká republika
Identcode s.r.o.

Produkty

Platobné automaty, Prístupové systémy, Priemyselné dátové terminály, 2D priemyselné snímače čiarového kódu